Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie

W Śremie znajduje się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, który zajmuje się chorobami zdrowia psychicznego. W ramach jego działania znajdują się dwa oddziały. Poniżej dostępna jest lista ze szczegółowym opisem działalności tej placówki.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie

Adres: ul. Promenada 7
Telefon: 61 28 35 267
Adres e-mail: [email protected]


Lista Oddziałów


Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny i opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny

Kierownik Oddziału: lek. Magdalena Pelec

Telefon: 61 22 47 328
Adres e-mail: [email protected]

Szczegółowe dane na temat leczenia:

 • świadczenia lekarskie,
 • świadczenia pielęgniarskie,
 • współpracę z lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego,
 • leczenie farmakologiczne,
 • przeciwdziałanie powstaniu zakażeń wewnątrzzakładowych,
 • zapobieganie powstaniu odleżyn oraz leczenie odleżyn,
 • zapobieganie negatywnym skutkom wynikającym z długotrwałego unieruchamiania poprzez zlecanie zabiegów
 • fizjoterapeutycznych indywidualnych oraz ogólnie usprawniających,
 • realizację różnorodnych form i metod pracy terapeutycznej,
 • prowadzenie różnych form psychoterapii stosownie do potrzeb pacjentów oraz ich rodzin,
 • zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,
 • badania diagnostyczne zlecane przez lekarza Zakładu.

Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny

Kierownik Oddziału: lek. Halina Statucka.

Telefon: 61 22 47 325
Adres e-mail: [email protected]

Szczegółowe dane na temat leczenia:

 • proces rehabilitacji psychiatrycznej osób dorosłych ze schorzeniami układu psychicznego i nerwowego,
 • prowadzenie kompleksowej terapii zaburzeń psychicznych niewymagających leczenia stacjonarnego,
 • zapewnienie ciągłości i systematyczności leczenia, Leczenie w oddziale oparte jest na zindywidualizowanych programach leczniczo-rehabilitacyjnych,
 • poznanie przyczyn zaburzeń, zrozumienie ich mechanizmów,
 • poprawa funkcjonowania psychospołecznego.

Terapie zajęciowe


W szpitalu odbywają się również terapie zajęciowe prowadzone przez wykwalifikowana kadrę. Poniżej znajduje się lista dostępnych terapii.

Terapia poprzez pracę i czynności manualne czyli ergoterapia:

Metody:

 • Krawiectwo,
 • Hafciarstwo,
 • Tkactwo,
 • Dziewiarstwo,
 • Kaletnictwo,
 • Wikliniarstwo,
 • Stolarstwo,
 • Ogrodnictwo (Hortiterapia),
 • Ceramika.

Terapia poprzez czynny lub bierny kontakt ze sztuką czyli arteterapia

Metody:

 • Rysunek,
 • Malarstwo,
 • Grafika,
 • Dekoratorstwo, sztuki użytkowe,
 • Rzeźba,
 • Zajęcia parateatralne,
 • Biblioterapia,
 • Muzykoterapia.

Socjoterapia to terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych w toku spotkań grupowych, towarzyskich

Metody:

 • Terapia zabawą,
 • Terapia ruchem,
 • Trening umiejętności społecznych,
 • Rekreacja.